Zon Jongen Meisje

Voor wie is Wereldschool Taalrijk

De wereldschool is er voor nieuwkomende kinderen in Nederland uit groep 3 t/m 8. Kleuters uit deze doelgroep gaan thuisnabij naar een reguliere kleutergroep. Afgelopen jaar hebben we een team van 6 gemotiveerde leerkrachten opgebouwd die samen met Heidi en Mayke het taalklas-team vormen.