Zon Jongen Meisje

Kanjertraining

Wij werken op de Beemden met de Kanjertraining in alle groepen. We vinden een goed pedagogisch klimaat op onze school belangrijk en richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze kinderen.
Op systematische wijze leren kinderen op een respectvolle, plezierige en veilige manier met elkaar omgaan. Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van zelfvertrouwen en zelfbeheersing. Ook wordt er gewerkt aan het verminderen van agressie en meeloopgedrag.
Bij de Kanjertraining, maar ook daarbuiten, staan de volgende Kanjerafspraken centraal:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar 
 • Niemand speelt de baas 
 • Niemand lacht uit 
 • Niemand doet zielig

De Kanjertraining maakt gebruik van petten. Deze symboliseren een bepaalde vorm van gedrag. De omschreven "petten" zijn niet bedoeld om een kader te geven voor al het gedrag van kinderen. Je bent geen "petje", je laat gedrag zien dat bij een petje hoort.

  Het gedrag van een kind met een witte pet op is "rustig". Het kind is behulpzaam en te vertrouwen. Dit kind heeft respect voor zichzelf en voor de ander. We noemen dit ook wel de tijger.
  Het gedrag van een kind met een zwarte pet op is brutaal. Het kind wil de baas zijn. De zwarte pet wil wel alles bepalen, maar nergens verantwoordelijk voor zijn. Dit kan leiden tot negatief gedrag waar anderen last van hebben.
  Het gedrag van een kind met een gele pet op is onopvallend. Het kind wil niet opvallen, is bang, verlegen of stil. Het kind wil er graag bij horen maar vindt alles eng, bedreigend en beangstigend. Door deze bange, afhankelijke opstelling kan het kind genegeerd of gepest worden.
  Het gedrag van een kind met een rode pet op is vaak clownesk. Het kind wil opvallen en stelt zich uitdagend op. De rode pet wil erbij horen en doet dit door stoer te doen op een vervelende manier. Kinderen met een rode pet op nemen geen verantwoordelijkheid voor wat ze doen maar wijzen snel naar een ander.

De indeling in gedragstypen is niet bedoeld om te diagnosticeren. De kanjertraining helpt kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen. 
Kernwoorden zijn : vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect."Zou je alsjeblieft je witte pet willen opdoen?" Door deze vraag geef je kinderen de mogelijkheid voor ander gedrag te kiezen. In de kanjertraining helpen we kinderen andere gedragsvarianten te ontdekken, uit te proberen, er mee te spelen. Betekent dit dat een kind niet zichzelf mag zijn? Nee, maar we werken toe naar petten met een wit randje. Zwarte petten met een wit randje zijn kinderen die goed de leiding kunnen nemen, dingen opzetten en ervoor gaan. We stimuleren ze niet in de valkuilen van een zwarte pet te vallen.
Rode petten met een wit randje zijn heel gezellige kinderen. Valt altijd een lolletje mee te hebben en fleuren een groep op met hun vrolijkheid. Gele petten met een wit randje zijn goede luisteraars en staan voor anderen klaar. Willen altijd helpen. U zult de kinderen vaak over deze petten horen. Kinderen gaan elkaar uiteindelijk ook op het gedrag aanspreken (Hey doe je rode pet eens af!).

Bij de kanjertraining gaat het om 2 dingen:
Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden.
Daarnaast gaat het ook om een stuk groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen.
De training bestaat uit lessen, waarin onder andere de volgende thema's aan de orde komen:

 • Jezelf voorstellen/presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en Nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en Nee als je iets vervelend vindt (hetzelfde als het item erboven?)
 •  Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 •  Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 •  Samenwerken
 •  Vriendschappen onderhouden
 •  Vragen stellen, belangstelling tonen
 •  Proberen de ander te begrijpen
 •  Kritiek durven geven en ontvangen
 •  Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
 •  Leren stoppen met treiteren
 •  Uit een slachtofferrol stappen

De lessen van kanjertraining zijn vooral preventief bedoeld. Door te investeren in een veilig pedagogisch klimaat willen we probleemgedrag voorkomen. Doet zich toch probleemgedrag voor dan zullen we daarop curatief handelen. Daarbij gebruiken we een protocol van kanjertraining als richtlijn. Meer informatie over dit protocol is op te vragen bij de directie.
Meer informatie over de kanjertraining vindt u op www.kanjertraining.nl