Zon Jongen Meisje

Coördinatie

Heidi Schel is coördinator van de Wereldschool Taalrijk en zij zorgt voor de inhoudelijke zaken, beleidsplannen, leerlingenzorg, communicatie met ouders en externen, in- en uitschrijvingen, en de dagelijkse aansturing van het team. U kunt haar bereiken via mailadres:  taalrijk@stichtingtalentis.nl  

Mayke van Drunen is de directeur van de Beemden én van Wereldschool Taalrijk en is verantwoordelijk voor het personeel, de financiën, gebouwenbeheer, communicatie met gemeente en Stichting Talentis en maakt samen met Heidi het beleid. U Kunt haar bereiken via mailadres: directie.debeemden@stichtingtalentis.nl