Het Beemdenhuis

Basisschool de Beemden is onderdeel van ‘Het Beemdenhuis’ waarin verschillende partners vertegenwoordigd zijn. Een inspirerende plek waar iedereen elkaar kent en waar kinderen samen ontwikkelen. Wij geloven dat kinderen hun beste zelf worden op een plek waar ze zich thuis en gehoord voelen.

Als basisschool willen we vernieuwend zijn en voor iedereen toegankelijk. Met respect naar elkaar toe. Het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen zijn voor ons de basis van onze lessen.

Het Beemdenhuis
Dit maakt ons uniek

Dit maakt ons uniek

  • Wij bieden een totaalpakket van onderwijs en opvang zoveel mogelijk op één plek. We werken daarvoor prettig samen met kinderopvang De Kindertuin, Buurtsport Boxtel en Wereldschool Taalrijk.
  • Met de Bibliotheek op school hebben wij dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.
  • De speelleertuin biedt een natuurlijke speelomgeving waarin volop valt te ontdekken en leren.
  • Wij werken met IPC waarin kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.
  • Wij werken met Kanjertraining om de kinderen te leren respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.

Wereldwijze leerlingen

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als goede burgers onze school verlaten en hun steentje bij kunnen dragen aan een mooiere maatschappij. Hiervoor zetten wij de methodes Kanjertraining en IPC in.

Onder het dak van Het Beemdenhuis is ook Wereldschool Taalrijk gehuisvest. Een fijne en veilige plek waar kinderen uit een ander land (tijdelijk of vast) in Nederland zijn komen wonen. Zij leren bij ons de Nederlandse taal én daarnaast ook andere vakken, zoals rekenen, muziek en lezen. Wij werken nauw samen met elkaar en zorgen gezamenlijk voor een rijk aanbod van wereldwijze lessen. Alle leerlingen leren van én met elkaar tijdens verschillende activiteiten. 'Samen waar mogelijk, apart waar nodig'.

Lees meer

Wereldwijze leerlingen