Zon Jongen Meisje

Leerlingenraad

Op de Beemden werken we met een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit groep 5 t/m 8. De  directeur overlegt regelmatig met de leerlingenraad over allerlei belangrijke onderwerpen die op school spelen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:
-           Wat vinden jullie goed aan onze school?
-           Wat kunnen we aan de school verbeteren? En hoe dan?
-           Wat vinden kinderen van de activiteiten op school?
-           Wordt er genoeg gedaan op school tegen pesten?
-           Wat vinden kinderen van de methodes die we op school gebruiken?
We vinden het belangrijk om te weten hoe kinderen denken over alles wat we op school doen. In de leerlingenraad geven we kinderen de mogelijkheid mee te praten en denken over de ontwikkelingen op school.