Zon Jongen Meisje

IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep
1 t/m 8) waarbij het verbeteren van leren op school centraal staat. Kinderen leren het beste
als ze actief zijn, plezier hebben en het juiste aangereikt krijgen.
IPC helpt de school en de leerkracht hierbij. Het curriculum wordt up-to-date
gehouden, waarbij er steeds oog is voor de laatste stand van zaken in de wetenschap.
Kinderen hebben in elke fase van hun ontwikkeling andere behoeftes. Dat vraagt om
onderwijs dat daarop aansluit.

Hier leest u meer over IPC