Zon Jongen Meisje

Wereldschool Taalrijk

1 februari 2023 is Wereldschool Taalrijk geopend!

Samen met de Gemeente Boxtel en Stichting Talentis hebben we gekeken
naar de mogelijkheden om onderwijs voor NT2 leerlingen in Boxtel te organiseren. Zij genieten ongeveer 1 jaar van (taalrijk) onderwijs zodat ze na dit jaar uit kunnen stromen naar een reguliere basisschool in de buurt van waar ze wonen. Naast de Nederlandse taal krijgen ze ook rekenen (op niveau), lezen, creatieve vakken, sociale vaardigheden en leren ze over de Nederlandse gebruiken en feesten. 

De wereldschool is er voor nieuwkomende kinderen in Nederland uit groep 3 t/m 8. Kleuters uit deze doelgroep gaan thuisnabij naar een reguliere kleutergroep. Afgelopen jaar hebben we een team van 6 gemotiveerde leerkrachten opgebouwd die samen met Heidi en Mayke het taalklas-team vormen. 

Heidi Schel is coördinator van de Wereldschool Taalrijk en zij zorgt voor de inhoudelijke zaken, beleidsplannen, leerlingenzorg, communicatie met ouders en externen, in- en uitschrijvingen, en de dagelijkse aansturing van het team. taalrijk@stichtingtalentis.nl 

Mayke van Drunen is de directeur van de Beemden én van Wereldschool Taalrijk en is verantwoordelijk voor het personeel, de financiën, gebouwenbeheer, communicatie met gemeente en Stichting Talentis en maakt samen met Heidi het beleid. directie.debeemden@stichtingtalentis.nl

Onze slogan 'Samen waar mogelijk, apart waar nodig' staat voorop. De integratie die we het afgelopen jaar opgebouwd hebben met alle leerlingen van Wereldschool Taalrijk én Basisschool de Beemden is iets waar we trots op en wat we graag willen behouden. Wij zijn dankbaar voor deze kans om iets moois op te zetten voor kinderen die het heel hard nodig hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Heidi Schel taalrijk@stichtingtalentis.nl