Zon Jongen Meisje

Wat is Wereldschool Taalrijk

1 februari 2023 is Wereldschool Taalrijk geopend!

Samen met de Gemeente Boxtel en Stichting Talentis hebben we gekeken
naar de mogelijkheden om onderwijs voor NT2 leerlingen in Boxtel te organiseren. Zij genieten ongeveer 1 jaar van (taalrijk) onderwijs zodat ze na dit jaar uit kunnen stromen naar een reguliere basisschool in de buurt van waar ze wonen. Naast de Nederlandse taal krijgen ze ook rekenen (op niveau), lezen, creatieve vakken, sociale vaardigheden en leren ze over de Nederlandse gebruiken en feesten. 

Onze slogan 'Samen waar mogelijk, apart waar nodig' staat voorop. De integratie die we het afgelopen jaar opgebouwd hebben met alle leerlingen van Wereldschool Taalrijk én Basisschool de Beemden is iets waar we trots op en wat we graag willen behouden. Wij zijn dankbaar voor deze kans om iets moois op te zetten voor kinderen die het heel hard nodig hebben.