Zon Jongen Meisje

Privacyregeling

Op de website en de nieuwsbrieven van basisschool de Beemden worden diverse foto's geplaatst. Het kan voorkomen dat uw kind ook op een foto te zien is. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u een mail sturen aan info@bs-debeemden.nl met een duidelijke vermelding van de pagina en van de foto('s) waarop uw kind voorkomt. Wij zullen deze foto dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Wij inventariseren jaarlijks bij ouders of zij toestemming geven voor publicatie van foto's en/of beeldmateriaal.