Onze visie op onderwijs

09-10-2019
Visie
Vanuit een veilig pedagogisch klimaat laten we kinderen zo optimaal mogelijk leren.
Er is een goede relatie tussen de leraar en de leerling. We gaan uit van de goede bedoelingen van de ander en hebben vertrouwen in elkaar. We spreken elkaar aan op onze verantwoordelijkheid.
 
We willen kinderen optimaal laten leren. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om te leren en komen met plezier naar school. Kinderen worden uitgedaagd tot leren en hun nieuwsgierigheid geprikkeld.
Om betrokkenheid en motivatie te verhogen willen we kinderen laten ontdekken en hun creativiteit stimuleren.
 
We vinden het belangrijk dat kinderen veel samenwerken. Dat bevordert een veilig pedagogisch klimaat en helpt kinderen om optimaal te leren. Kinderen leren van en met elkaar.
 
Kernwaarden
Vertrouwen
Verantwoordelijkheid
Ontdekken
Creativiteit
Samenwerken

Neem contact op