Groep 7

Bij het werken in deze bovenbouwgroep vinden we het ontwikkelen van een goede en zelfstandige werkhouding erg belangrijk. We leren de kinderen over zichzelf na te denken en verantwoordelijkheid te nemen.
 " Leren leren"  is voor ons een belangrijk uitgangspunt. De leerlingen krijgen regelmatig feedback over hun manier van werken. Daarnaast staat samenwerken bij ons hoog in het vaandel. We schenken aandacht aan  wat een goede samenwerking is en begeleiden de kinderen die daarbij ondersteuning nodig hebben.
 
Groep 7 houdt zich bezig met de  vakken rekenen, taal, spelling en lezen. Er is er veel aandacht voor wereldoriëntatie : aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

De leerlingen krijgen regelmatig proefwerken over de leerstof die behandeld is tijdens de lessen wereldorientatie.

Muziek, tekenen en handvaardigheid zijn de expressievakken, waar wekelijks aandacht aan wordt besteed. Twee keer in de week is er gymnastiek: oefening en spel. Er wordt Engels geleerd.

In de verkeerslessen worden de leerlingen voorbereid  op het landelijk theoretisch en praktisch verkeersexamen.

We starten de ochtend in de kring :  Vertelkring, boekenkring en krantenkring.
In de kring worden onderwerpen op levensbeschouwelijk en sociaal - emotioneel gebied besproken.
Ook leren we de kinderen om te presenteren, bijvoorbeeld door middel van een spreekbeurt.
 
De leerlingen van groep 7 maken  medio april en mei de Cito Entreetoets.

De computer wordt gebruikt voor extra oefening op gebied van rekenen, taal, spelling , topografie en verkeer en voor verrijking binnen de WO vakken door het maken van werkstukken.

We vinden het heel belangrijk dat je het beste uit jezelf haalt.  We zeggen altijd: "Je kunt niet meer doen dan je best, maar je best moet je wel doen".
We helpen je je aandacht te richten op je aangeboren sterke punten zoals bijvoorbeeld: vriendelijkheid, verdraagzaamheid, respect, enthousiasme, volharding, samenwerking, doelgerichtheid, eerlijkheid, geduld, ordelijkheid en zelfvertrouwen.
Groep 7 is een groep waarin  je veel over jezelf leert.Via onderstaande link kunt u het leerstofaanbod van groep 7 bekijken:
Leerstofaanbod groep 7